Εξαγωγές

alt
 
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία Tettix Α.Ε.Β.Ε. έχοντας αποκτήσει μιά τεράστια δυναμική σε ανθρώπινο δυναμικό, μηχανήματα , καί διαρκή αποθέματα σε μεγάλες ποσότητες, αρχισε νά  δραστηριοποιείται στις εξαγωγές των προϊόντων της ( Βότανα -Μπαχαρικά )   σε χώρες της Ευρώπης, Βορείου Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας κ.α.


  Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων , η αριστη ποιότητα,  αλλά  και η συνεχής παρακαταθήκη αποτελούν πλεονέκτημα το οποίο έχουμε σκοπό να αξιοποιήσουμε όσο τό δυνατό περισσότερο.

  Γιά τόν λόγο  αυτό απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, μεταποιητικές η εμπορικές με εξαγωγικό χαρακτήρα, σε επιχειρήσεις λιανικής που προσβλέπουν με διαφόρους τρόπους στίς αγορές του εξωτερικού, αλλά και σε  αντιπροσώπους που έχουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας  ώστε σε συνεργασία, και μέ δημιουργικές ιδέες  να τα προωθήσουμε  στίς  αγορές  του εξωτερικού.
 
Θεωρούμε καθήκον μας, εμείς πρώτοι να φροντίζουμε να παρέχουμε αριστες υπηρεσίες γιά τήν ενισχυση τής συνεργασίας ,νά φροντίζουμε   για την καλύτερη δυνατή μεταφορά των προϊόντων μας σε συσκευασία καί με τις προδιαγραφές που ζητά ο πελάτης, και σε πολύ σύντομο χρόνο από την εντολή που λαμβάνεται.  
       
Εκτύπωση