Θαλασσινό αλάτι και προέλευσις
Discovery / Science Channel's "How It's Made" Solar Salt episode
ΑΛΑΤΙΑ GOURMET
Συλλογή αλατιού
A informative documentary about salt harvesting in Xwejni, Gozo produced with a team of students for an Operations Management assignment during our final yea...
ΑΛΑΤΙΑ GOURMET
Αλάτια σπάνια
Jennifer & Mark Bitterman The Meadow's 90 Artisan Salts
ΑΛΑΤΙΑ GOURMET
Καλλιέργεια Βοτάνων στην Ινδία
Pankaj Oudhia is providing technical guidance for the identification, conservation, commercial cultivation, processing, marketing etc. of over 75 medicinal a...
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΒΟΤΑΝΑ
Εργοστάσιο επεξεργασίας μπαχαρικών
SPICES Processing factory, Spices whole processing, Spices ground factory, Pepper exporters, turmeric processing, ginger processing, chillies processing, cof...
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ