Πιπέρι Μαύρο ,Συγκομιδή 2011
We grow tradition black pepper in beautiful Batangas Philippines. We had a great harvest in 2011 and we want to thank everyone. This video show our tradition...
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Πιπέρι Μαύρο
More information??? Review: · GRIN Taxonomic Information: http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?28589 Contact: officinalis.com@gmail.com
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Φυτείες Μαύρου Πιπεριού
This video features a black pepper farm near Palakkad district in Kerala, India. Black Pepper is mostly seen in south India. For more details click - http://...
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Ινδικά μπαχαρικά, μιά αναδρομή
Spices have been an essential part of human civilisation. In the Indian civilisation too, trading of spices has been integrally connected to its history.
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Tettix SA, Εισαγωγές Μπαχαρικά
Παρουσίαση της εταιρίας Tettix A.E.B.E.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
  Σελίδα 4 από 4