Ινδικό Συσκευαστήριο Μπαχαρικών
PLAYING: Ινδικό Συσκευασ
[ Show More ]
Skiz Fernando goes behind the scenes at the McCurrie Spice Factory in Sri Lanka to show you how spices are processed.
Category: ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ