Συλλογή αλατιού
PLAYING: Συλλογή αλατιού
[ Show More ]
A informative documentary about salt harvesting in Xwejni, Gozo produced with a team of students for an Operations Management assignment during our final yea...