Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(α) Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη χρήση και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

(β) Δεν μπορείτε, και δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε κανένα άλλο άτομο, την αντιγραφή, αποθήκευση, ενοικίαση, άδεια, πώληση, διανομή, αλλαγή, πρόσθεση, διαγραφή ή γενικώς τροποποίηση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών με οποιοδήποτε τρόπο, ευθέως ή πλαγίως να παρενοχλήσετε ή να παρέμβετε (ή να αποπειραθείτε να παρενοχλήστε ή να παρέμβετε) ή να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα.

(γ) Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο website τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδεσμούς (links).

(δ) Οι χρήστες/συνδρομητές οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(1) Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

(2) Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος  δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των υπηρεσιών του.

(3) Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του αρχείου του.

(4) Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.
Εκτύπωση