Πιπέρι Μαύρο ,Συγκομιδή 2011
PLAYING: Πιπέρι Μαύρο ,Σ
[ Show More ]
We grow tradition black pepper in beautiful Batangas Philippines. We had a great harvest in 2011 and we want to thank everyone. This video show our tradition...
Views: 4260
Playlists: 0
Downloads: 0
Category: ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Date: 2012-11-23 20:33:59