Ινδικό Συσκευαστήριο Μπαχαρικών
PLAYING: Ινδικό Συσκευασ
[ Show More ]
Skiz Fernando goes behind the scenes at the McCurrie Spice Factory in Sri Lanka to show you how spices are processed.
Views: 6786
Playlists: 0
Downloads: 0
Category: ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Date: 2012-11-23 21:35:36