Ονομασίες βοτάνων στα Κινέζικα

Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε περαιτέρω πληροφορίες, διευρύναμε τις γνώσεις μας όσον αφορά τις ονομασίες των βοτάνων ( botana ) και σε άλλες γλώσσες. Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα με τις λατινικές ( latin name ), αγγλικές ( english name ) και κινέζικες ( chinese name / pinyin ) ονομασίες διαφόρων φαρμακευτικών φυτών ( medicinal plants ) : Κινέζικα ( Chinese Name ) Λατινικά ( Latin Name ) Αγγλικά ( English Name )
ai ye artemisiae argyi, folium
she chuang zi cnidii monnieri, fructus
zi ran tong pyritum
shi jue ming abalone shell
ji gu cao abri, herba
dong kui zi abutili seu malvae, semen
wu jia pi acanthopanacis, cortex radicis
niu xi (huai) achyranthes root
chuan wu         aconiti carmichaeli aconite 
chang pu acori graminei, rhizoma
sha shen (bei/nan) adenophorae seu glehniae, radix
chi xiao dou adzuki bean
qiongzhi agar agar
huo xiang agastachis seu pogostemi, herba
chen pi aged tangerine peel
bai hua she agkistrodon snake
xian he cao agrimoniae pilosae, herba
chun bai pi ailanthi altissimae, cortex
mu tong akebia caulis
ba yue zha akebia fruit
he huan pi                albizzia julibrissin albizzia bark
kun bu algae, thallus
ze xie alismatis, rhizoma
cong bai allii fistulosi, bulbus
luhui aloe aloes
yi zhi ren alpinae oxyphyllae, fructus
cao dou kou alpiniae katsumadai, semen
baifan alumen alum
xi yang shen      american ginseng
xi yang shen radix panacis quinquefolii american ginseng / north america ginseng
zi shi ying amethystum
bai dou kou amomi cardamomi, fructus
sha ren amomum fruit / grains of paradise fruit
bie jia amydae sinensis, carapax
chuan xin lian    andrographis pniculatap andofraphis
zhi mu anemarrhena rhizome
du huo angelica pubescens root
dang gui radix angelicae sinensis angelica root
xing ren              prunus armeniaca seed apricot  
chen xiang aquilaria wood / aloeswood
ce bai ye, bai zi ren biota orientalis arborvitae/ cypress
niu bang zi arctii lappae, fructus
da fu pi arecae catechu, pericarpium
xian he cao          agrimonia pilosa argimony
dan nan xing arisaematis cum felle bovis, rhizoma
zi cao arnebiae seu lithospermi, radix
xiang ru aromatic madder / mosla
xinshi arsenicum sablimatum arsenic sublimate
liu ji nu artemesia herb
ai wei   ferula asafoetida asafoetida
xi xin asari cum radice, herba
e jiao asinii, gelatinum
tian men dong     asparagus cochinchinesnsis asparagus
zi wan asteris tatarici, radix
huang qi radix astragali astragalus root
bai zhu atractylodes rhizome
mu xiang aucklandia / saussurea
zhu ru bambusae in taeniis, caulis
mai ya barley sprout
xiong dan bear gallbladder
she gan belamcanda rhizome
dong gua zi benincasae hispidae, semen
an xi xiang styrax benzoin benzoin
dan nan xing bile arisaema
bai zi ren biota seed
ku xing ren bitter apricot seed
cang zhu      atractylodes lancea black atractylodes
hu jiao piper nigrum black pepper
bai ji bletillae striatae, rhizoma
fu xiao mai blighted wheat
can sha bombycis mori, excrementum
jiang can bombyx batryticatus
pengsha borax borax
bingpian borneolum borneol
ru xiang boswellia resin
niu huang bovine gallstone
ya dan zi brucea fruit
shui niu jiao bubali, cornu
fo shou buddha’s hand / finger citron fruit
mi meng hua buddleiae officinalis, flos immaturus
ze lan      lycopus lucidus bugleweed  
chai hu       bupleurum chinesis bupleurum  
niu bang zi burdock fruit
san leng burreed tuber
yu li ren bush cherry pit
shan dou gen bushy sophora
quan xie buthus martensi
han shui shi calcitum
bing pian   cinnamomum camphora camphor resin  
huo ma ren cannabis sativae, semen
yin chen capillary wormwood
bai dou kou amomum cardamomum cardamom 
hong hua carthami tinctorii, flos
ding xiang caryophylli, flos
gui zhi, rou gui, cinnamonum cassia cassia
bi ma zi    ricinus communis castor    
pu huang cattail pollen
qing xiang zi celosia seeds
tou gu cao centellae asiaticae, herba
lu jiao shuang cervi, cornu degelatinum
mu gua chaenomelis lagenariae, fructus
jin ying zi fructus rosae laevigatae cherokee rose fruit
sha ren            amomum fructus chinese amomum
bai tou weng chinese anemone root, pulsatilla
dang gui chinese angelica root
wei ling xian chinese clematis root
wei ling xian     clematis chinensis chinese clematis root 
da zao chinese date
xie bai chinese garlic / garlic chives
ban bian lian    lobelia chinesis chinese lobelia  
wu wei zi fructus schisandrae chinese magnoliavine fruit
mu gua chinese quince fruit
fu pen zi chinese raspberry
shi jian chuan chinese sage herb
xi xin chinese wild ginger / asarum
shan yao rhizoma dioscoreae chinese yam
ye ju hua chrysanthemi indici, flos
ju hua flos chrysanthemi chrysanthemum
gou ji cibotii barometsis, rhizoma
chan tui cicada slough
sheng ma cimicifugae, rhizoma
gui zhi cinammon twig
rou gui cinnamomi cassiae, cortex
gui zhi cinnamomi cassiae, ramulus
rou gui         cinnamomum cassia bark cinnamon bark
gui zhi                  cinnamomum cassia cinnamon twigs
da xiao ji cirsii, herba seu radix
rou cong rong cistanchis deserticolae, herba
qing pi               citgrus green
zhi ke citri aurantii, fructus
zhi shi citri aurantii, fructus immaturus
ju hong citri erythrocarpae, pars rubra epicarpii
qing pi citri reticulatae viride, pericarpium
fo shou citri sarcodactylis, fructus
ju he citri, semen
chih shih         citrus reticulata citrus bitter
zhi shi            citrus immature
chen pi         citrus reticulata citrus peel, aged
ju he                   citrus tangerine seed
chuan mu tong clematidis armandii, caulis
wei ling xian clematis root
ding xiang eugenia carophyllata clove
ding xiang     syzygium aromaticum clove flower bud
she chuang zi cnidium fruit
cang er zi cockleburr fruit
dang shen-med   codonopsis pilosula codonopsis-med
dang shen codonopsitis pilosulae, radix
yi yi ren coicis lachryma-jobi, semen
kuan dong hua       farfaica flower coltsfoot  
xianbaitou bulbus scillae scilloidis common squill bulb
huang lian coptidis chinensis, rhizoma
dong chong xia cao cordyceps sinensis
huang bai                phellodendronch bark cork tree bark
shan zhu yu corni officinalis, fructus
ling yang jiao cornu antelopis
shan zhu yu cornus fruit
yan hu suo          corydalis yanhusuo corydalis  
mu xiang               saussureae sen vladimiriae costus root
shan zha crataegi, fructus
ba dou croton seed
bi cheng qie cubeb fruit
xian mao curculigo rhizome
yu jin curcuma root
jiang huang curcumae longae, rhizoma
e zhu curcumae zedoariae, rhizoma
yu jin curcumae, tuber
tu si zi                dodder sead cuscuta chinensis cuscuta 
chuan niu xi      cyathula officinalis cyathula
hai ge ke cyclinae sinensis, concha
bai qian cynanchii baiqian, radix et rhizoma
suo yang cynomorii songarici, herba
xiang fu         cyperus rotundus cyperus  nutgrass 
bai zhi dahurian angelica root
jiang zhen xiang dalbergiae odoriferae, lignum
pu gong ying dandelion
pu gong ying         taraxacum mongolicum dandelion
dang gui      angelica sinesis dang gui
lu rong deer antler velvet
shi hu dendrobii, herba
ting li zi descurainiae seu lepidii, semen
qu mai dianthus / fringed pink
chang shan dichroae febrifugae, radix
bai xian pi dictamnus root bark
bei xie dioscoreae hypoglaucae, rhizoma
shan yao dioscoreae oppositae, rhizoma
shi di diospyri khaki, calyx
xu duan dipsaci, radix
tu si zi semen cuscutae dodder seed
luo bu ma dogbane leaf
bai bian dou dolichoris lablab, semen
dang gui dong quai root
e jiao donkey hide gelatin
long gu draconis, os
xue jie              calamus draco dragons blood
longyanrou arillus longan dried longan pulp
gu sui bu drynaria rhizome
gu sui bu            drynaria rhizome drynaria 
guan zhong dryopteris, rhizoma
lou lu echinopsis seu raphontici, radix
mo han lian eclipta herb
xuan fu hua         elecampane
ci wu jia eleutherococci, radix
wu jia pi eleutherococcus root bark
xiang ru elsholtziae seu moslae, herba
ma huang herba ephedrae ephedra
xian ling pi herba epimedii epimedium
mu zei equiseti hiemalis, herba
pi pa ye eriobotryae japonicae, folium
gu jing cao eriocaulonis buergeriani, scapus et inflorescentia
hai tong pi erythrina bark
du zhong    eucommia ulmoides eucommia 
pei lan eupatorii, herba
long yan hua euphoriae longanae, flos
tu bie chong eupolyphaga seu opisthoplatia
qian shi euryalis ferocis, semen
wu zhu yu evodiae rutecarpae, fructus
xiao hui xiang foeniculum vulgare fennel
hu lu ba                           fenugreek
bo he field mint , mentha
xuan shen figwort root
fo shou finger citron fruit
congbai bulbus allii fistulosi fistular onion stalk
wu jia pi            eleutherococcus gracilistylis five-bark root 
zi shi ying fluoritum
he shou wu fo ti root (processed)
xiao hui xiang foeniculi vulgaris, fructus
lian qiao           forsythia suspensa fruit forsythia
ru xiang boswellia carterii frankincense
qin pi fraxini, cortex
sheng jiang fresh ginger
zhe bei mu fritillariae thunbergii, bulbus
chuan bei mu fritillary bulb (tendrilleaf)
gou teng             gambir
ling zhi ganoderma
zhi zi              gardenia jasminoides gardenia  
xie bai allium macrostemon garlic
tian ma gastrodia tuber
ge jie gecko
yuan hua genkwa flower
long dan cao gentian root
sheng jiang zingiber officianale ginger
gan jiang ginger (dried)
sheng jiang ginger (fresh)
yin xing ye ginkgonis bilobae, folium
bai guo ye xtrct  ginko bilob extract ginko leaf extract 
ren shen – med       panax ginseng med root ginseng – med
zao jiao gleditsiae chinensis, fructus
bei sha shen glehnia root
nan sha shen glehniae seu adenophorae, radix
nu zhen zi fructus lingustri lucidi glossy privet fruit
gan cao glycyrrhizae, radix
gou qi zi goji berry
jin qian cao gold coin grass
cong bai green onion
tu bie chong ground beetle
shi gao gypsum fibrosum
zhe shi haematitum
shi jue ming haliotidis, concha
chi shi zhi halloysitum rubrum
shan zha fructus cartaegi hawthorn fruit
he shou wu          he shou wu
gua lou                trichosanthes kirilowii heavenly flower
bai hua she she cao hedyotis herb
huo ma ren hemp seeds
bai hua she she cao heydyotis
shui zhi hirudo seu whitmania
qian hu hogfennel root
qian nian jian homalomenae occultae, rhizoma
zi he che hominis, placenta
jin yin hua honeysuckle / lonicera flower
ren dong teng honeysuckle / lonicera vine
jin yin hua flos lonicerae honeysuckle flower
mai ya hordei vulgaris, fructus germinatus
yin yang huo horny goat weed
yu xing cao houttuyniae cordatae, herba cum radice
hubeibeimu bulbus fritillariae hupehensis hupeh fritillary bulb
bai bian dou hyacinth bean
mao dong qing illicis pubescendis, radix
bai mao gen imperatae cylindricae, rhizoma
shancigu bulbus iphigeniae indicae indian iphigenia bulb
qing dai indigonis, pulvis
xuan fu hua inulae, flos
ban lan gen isatidis seu baphicacanthi, radix
ban lan gen  isatis tinctoria isatis 
da qing ye isatis leaf
ban lan gen isatis root
shen jin cao        lycopodium japonica japanese club moss            
jiuxiangchong aspongopus jiuxiang bug
da zao         ziziphus jujuba jujube dates
suan zao ren     ziziphus jujuba seed jujube seeds
deng xin cao juncus / rush pith
hai feng teng kadsura pepper stem
gan sui kan-sui root
cao dou kou katsumada’s galangal seeds
bian xu knotgrass / polygonum
song jie knotty pine wood
hu zhang knotweed rhizome
di fu zi kochiae scopariae, fructus
qin pi korean ash bark
ge gen kudzu root
baihe bulbus lilii lancelesf lily bulb
qin jiao large gentian root
bai zhu rhizoma atractylodis macrocephalae largehead atractylodes rhizome
ma bo lasiospherae seu calvatiae, fructificatio
fang feng ledebouriellae seu saposhnikoviae, radix
shui zhi leech
fu ping lemnae seu spirodelae, herba
yi mu cao leonuri heterophylli, herba
chong wei zi leonuri heterophylli, semen
ting li zi lepidium seed
gao liang jiang lesser galangal rhizome
zhi gan cao        licorice honey
gan cao (zhi) licorice root (processed)
gao ben ligustici sinesis, rhizoma et radix
chuan xiong ligustici wallichii, radix
gao ben ligusticum root
chuan xiong     ligusticum wallichii ligusticum 
nu zhen zi ligustri lucidi, fructus
bai he lily bulb
wu yao lindera root
ding jing cao linderniae, herba
lu lu tong liquidambaris taiwaniae, fructus
gan cao radix glycyrrhizae liquorice root / licorice
li zhi he litchi sinensis, semen
zi cao lithospermum
jinqianbaihuashe bungarus parvus little multibanded krait
ban bian lian lobeliae chinensis, herba cum radice
bi ba    piper sylvaticum long pepper fruit
long yan rou          dimocarpus longan longan 
qishe agkistrodon long-nosed pit viper
xiebai bulbus allii macrostemi longstamen onion bulb
ren dong teng lonicerae japonicae, caulis
jin yin hua lonicerae japonicae, flos
dan zhu ye lophatheri gracilis, herba
pi pa ye                  loquat
sang ji sheng loranthi seu visci, ramulus
he ye lotus leaf
si gua luo luffae cylindricae, fasciculus vascularis
di long lumbricus
gou qi zi         lycii berries
gou qi zi lycii chinensis, fructus
di gu pi lycium / wolfberry bark
ze lan lycopi lucidi, herba
jin bu huan lycopodii serrati, herba
shen jin cao lycopodii, herba
hai jin sha lygodii japonici, spora
jin qian cao lysimachiae, herba
ci shi magnetitum
hou po                magnolia officinalis magnolia bark
xin yi magnolia flower
xin yi hua           magnolia flower
xin yi magnoliae liliflorae, flos
hou po magnoliae officinalis, cortex
bu gu zhi fructus psoraleae malaytea scurfpea fruit
dong kui guo mallow fruit
dong kui zi malvae seu abutili, semen
chen pi citrus reticulata mandarin
sang piao xiao mantis cradle
zhen zhu mu margaritiferae, concha
shen qu medicated leaven
chuan lian zi      melia toosendan melia fruit   
ku lian pi meliae, cortex radicis
ji xue teng milletiae seu spatholobi, caulis
bo he     mentha haplocalyx mint    
mang xiao mirabilitum
luo han guo monk fruit
sang ye mori albi, folium
ba ji tian morinda root
qian niu zi morning glory seeds
yi mu cao       motherwort
mu dan pi moutan, cortex radicis
ai ye artemesia argyi mugwort
sang shen mulberry fruit
sang ye mulberry leaf
sang ye             mulberry leaf
sang ji sheng mulberry mistletoe stems
sang bai pi mulberry root bark
sang zhi     mulberry twigs
lu dou mung bean
rou dou kou myristicae fragrantis, semen
mo yao commiphora myrrha myrrh
he ye nelumbinis nuciferae, folium
ou jie nelumbinis nuciferae, nodus rhizomatis
lian zi xin nelumbinis nuciferae, plumula
lian xu nelumbinis nuciferae, stamen
san qi / tian qi radix notoginseng notoginseng / pseudoginseng
qiang huo notopterygii, rhizoma et radix
bai hua she she cao oldenlandiae diffusae, herba
she she cao oldenlandiae diffusae, herba
ru xiang olibani, resina
lei wan omphaliae lapidescentis, sclerotium
hua rui shi ophicalcitum
mai men dong          ophiopogon japonics ophiopogon
mu hu die n oroxyli, seme
gu zhi hua oroxyli, semen
hua shi cao orthosiphonis, herba
gu ya oryzae sativae, fructus germinatus
jing mi oryzae sativae, semen
huai niu xi          achyranthes bidentata ox-knee root  
mu li oyster shell
chi shao yao paeoniae lactiflorae, radix rubrus
fu pen zi fructus rubi palmleaf rasberry fruit
xu chang qing paniculate swallowwort root
qi ye yi zhi hua (chong lou, zao xiu) paris root
huo xiang pogostemon cablin patchouli
bai jiang cao patriniae seu thiaspi, herba cum radice
tao ren             prunus persica seed peach kernel 
zhen zhu mu pearl shell
chi shao peony root (red)
bai shao peony root (white)  
mu dan pi           peony tree, mt
hu jiao pepper
bo he peppermint
zi su zi perilla fruit
zi su ye perilla leaf
zi su geng perilla stem
zi su ye perillae frutescentis, folium
zi su zi perillae frutescentis, fructus
shi di persimmon calyx
qian hu peucedani, radix
qian niu zi pharbitidis, semen
chi xiao dou phaseoli calcarati, semen
huang bo phellodendri, cortex
huang bai phellodendron bark
lu gen phragmitis communis, rhizoma
hu huang lian picrorrhizae, rhizoma
shufuchong armadillidium pillbug
song jie pinus tabulaeformis pine
ban xia (jiang) pinellia tuber (ginger-processed)
ban xia (fa) pinellia tuber (prepared)
ban xia pinelliae ternatae, rhizoma praeparata
hai feng teng piperis futokadsurae, caulis
gu jing cao pipewort scapus & inflorescence
che qian zi plantago seeds
che qian cao      plantago asiatica plantain
ze xie plantain rhizome
jie geng platycodon root
huo xiang pogostemi seu agastachis, herba
shang lu poke root
yuan zhi         polygala tenuifolia polygala
yu zhu polygonati odorati, rhizoma
huang jing polygonati, rhizoma
bian xu polygoni avicularis, herba
hu zhang polygoni cuspidati, radix et rhizoma
ye jiao teng polygoni multiflori, caulis
he shou wu polygoni multiflori, radix
shou wu teng (ye jiao teng) polygonum vine
zhu ling polyporus
fu ling poria
fu shen poriae cocos, sclerotium pararadicis
chi fu ling poriae cocos, sclerotium rubrum
ma chi xian portulacae oleraceae, herba
dan dou chi prepared soybean
chuan hua jiao   z bungeanum prickly ash
(zhi) fu zi processed aconite accessory root
xia ku cao prunellae vulgaris, spica
xing ren pruni armeniaceae, semen
wu mei pruni mume, fructus
tao ren pruni persicae, semen
yu li ren pruni, semen
san qi pseudoginseng / notoginseng, radix
tai zi shen pseudostellaria root
hai er shen pseudostellariae heterophyllae, radix
bu gu zhi psoralea fruit
bu gu zhi       psoralea corylifolia psoralea     
feng wei cao pteris, herba
du huo pubescentis angelica root
ge gen            pueraria lobata pueraria 
ge hua puerariae, flos
ma bo puffball fruiting body
bai tou weng pulsatilla / anemone
hai fu shi pumice
shi liu pi punicae granati, pericarpium
zi wan purple aster root
ma chi xian purslane
zi ran tong           pyritum pyrite
shi wei pyrrosiae, folium
mu gua                 chaenomeles speciosa quince fruit
shi jun zi quisqualis indicae, fructus
lai fu zi raphani sativi, semen
lou lu raphontici seu echinopsis, radix
fu pen zi               rubus chingii raspberry
chi shao       paeonia rubrae red peony 
dan shen red sage root
ju hong red tangerine peel
lu gen reed rhizome
sheng di huang     rehmannia glutinosa raw rehmannia raw
sheng di huang rehmanniae, radix
ling zhi reishi
ling zhi ganoderma reishi mushroom
lou lu rhaponticum root
da huang rhei, radix et rhizoma
shu di huang      rehmanmia glutinosa prepared rhemania prep
xi jiao rhinoceros horn
xi1 jiao3 rhinocerotis cornu
hong jing tian rhodiola rhodiola / roseroot / arctic root / golder root
wu bei zi rhois chinensis, galla
da huang rhubarb root
tong cao rice paper pith plant / tetrapanax
gu ya rice sprout
xiao jin ying rosae cymosae, folium et radix
jin ying zi rosae laevigatae, fructus
mei gui hua rosa rugosa rose
bai dou kou round cardamon
fu pen zi rubi chingii, fructus
qian cao gen rubiae cordifoliae, radix
hong hua safflower
dan shen salviae miltiorrhizae, radix
tan xiang santalum album sandalwood
di yu sanguisorba root
di yu tan sanguisorbae officinalis, radix carbonisata
hei di yu sanguisorbae officinalis, radix carbonisata
tan xiang santali albi, lignum
fang feng saposhnikovia
su mu                     caesalpinia sappan sappan wood  
zhong jie feng sarcandra herb
hai zao sargassii, herba
hong teng sargentodoxa vine
tu fu ling         chinese smilax rhizoma sarsaparilla chinese
mu xiang saussurae lappae, radix
wu wei zi             schisandra chinenisis schisandra berry 
jing jie schizonepeta
jing jie tan schizonepetae tenuifoliae, herba carbonisata
wu gong scolopendra subspinipes
xuan shen scrophulariae ningpoensis, radix
huang qin             scutellaria baicalensis scutellaria
ban zhi lian scutellariae barbatae, herba
juan bo selaginellae doederleinii, herba
tian kui zi semiaquilegia root
qian li guang senecionis, herba
fan xie ye senna leaf
hai piao xiao sepiae seu sepiellae, os
she tui serpentis, periostracum
hei zhi ma n sesami indici, seme
hu ma ren sesami indici, semen
mu zei shave grass / equisetum
ji cai                  shepherd’s purse
shisuan bulbus lycoridis radiatae shorttube lycoris bulb
chuan xiong rhizoma ligustici chuanxiong sichuan lovage rhizome
hua jiao sichuan pepper
xu duan             dipsacus asper sichuan teasel root
xi xian cao siegesbeckia
fang feng             ledebouriella divaricatad siler  
can sha silkworm feces
bai jie zi sinapis albae, semen
yibeimu bulbus fritillariae pallidiflorae sinkiang fritillary bulb
ban zhi lian skullcup herb
tu fu ling smooth greenbrier rhizome / smilax
she tui snake skin slough
mang xiao sodium sulfate decahydrate
dan dou chi sojae, semen praeparatus
yu zhu solomon's seal rhizome
ku shen sophorae flavescentis, radix
huai hua sophorae japonicae, flos
shan dou gen sophorae subprostratae, radix
suan zao ren sour jujube seed
dan dou chi soybean (fermented)
san leng                stoloniferum rhizoma sparganium  
ji xue teng spatholobi seu milletiae, caulis
tou gu cao speranskia herb
fu shen spirit poria
fu ping spirodelae seu lemnae, herba
luo shi teng star jasmine stem
yin chai hu stellariae dichotomae, radix
bai bu stemona root
fang ji stephania root
fang ji (han) stephaniae tetrandrae, radix
pang da hai sterculiae scaphigerae, semen
jiangcan bombyx batryticatus stiff silkworm
hu po succinum
zhu dan suis, fel
bai wei swallowwort root
qing hao sweet wormwood
shi chang pu sweetflag rhizome
chuan xiong szechuan lovage rhizome
lu lu tong              liquidambar taiwaniana taiwanese sweetgum fruit
hua shi talcum powder
tian ma rhizoma gastrodiae tall gastrodia tuber
chen pi tangerine peel
ju he tangerine pip / seeds
ju luo tangerine pith
pu gong ying taraxaci mongolici, herba cum radice
xu duan teasel root
he zi terminaliae chebulae, fructus
gui ban testudinis, plastrum
tong cao tetrapanacis papyriferi, medulla
bai jiang cao thiaspi seu patriniae, herba cum radice
zhebeimu bulbus fritillariae thunbergii thunberg fritillary bulb
hu gu tiger bone
bi xie tokoro / fish poison yam rhizome
chuan lian zi toosendan fruit/sichuan pagoda tree/chinaberry
mu dan pi tree peony bark
bai ji li tribuli terrestris, fructus
gua lou trichosanthes fruit
tian hua fen trichosanthes root
gua lou zi trichosanthes seed
gua lou pi trichosanthis kirlowii, pericarpium
tian hua fen trichosanthis kirlowii, radix
gua lou ren trichosanthis kirlowii, semen
hu lu ba trigonellae foeni-graeci, semen
fu xiao mai tritici aestivi, semen levis
wu ling zhi trogopterori seu pteromi, feces
cao guo tsaoko fruit
yu jin                radix curcuma spp tumeric tuber
yun zhi coriolus versicolor turkey tail / cloud mushroom
jiang huang          curcuma longa turmeric rhizome 
dong hua tussilaginis farfarae, flos
kuan dong hua tussilaginis farfarae, flos
pu huang tan typhae, pollen
hei pu huang typhae, pollen carbonisata
bai fu zi typhonii gigantei, rhizoma
gou teng uncariae cum uncis, ramulus
chuanbeimu bulbus fritillariae unibracteatae unibract fritillary bulb
zhi shi unripe bitter orange
qing pi unripe tangerine peel
pingbeimu bulbus fritillariae ussuriensis ussuriensis fritillary bulb
wang bu liu xing vaccaria seed
ma bian cao verbenae officinalis, herba
lu feng fang vespae, nidus
zi hua di ding viola yedoensis viola / violet
yin chen hao virgate wormwood
sang ji sheng viscii seu loranthi, ramulus
man jing zi           viticis fruit vitex  
hu tao ren            walnut
shui niu jiao water buffalo horn
bai zhu atracylodes macroc white atractylodes
sang ye white mulberry leaf
bai shao white peony root
jin qiao mai rhizoma fagopyri cymosi wild buckwheat rhizome
shan yao              dioscorea rood – medium wild yam chinese
tu bie chong          eupolyphaga sinesis wingless cockaroach
dong gua ren winter melon seed
gou qi zi fructus lycii wolfberry / goji
cang er zi xanthii sibirici, fructus
yunaoshi asteriscus pseudosciaenae yellow croaker ear-stone
chuan jiao zanthoxyli bungeani, pericarpium
hua jiao zanthoxyli bungeani, pericarpium
wu shao she zaocys / black-striped snake
yu mi xu zeae maydis, stylus
e zhu zedoary rhizome, rhizoma curcumae
sheng jiang zingiberis, rhizoma (frisch)
gan jiang zingiberis, rhizoma (getrocknet)
pao jiang zingiberis, rhizoma tostum
da zao zizyphi jujubae, fructus
hong zao zizyphi jujubae, fructus
suan zao ren zizyphi spinosae, semen
dong quai see dang gui dong quai see dang gui
he zi                                 a myobalan
liu ji nu                         herba artemisiae
qiang huo             notopterygium incisum
xue yu tan              crinis carbonisathus
zi jing pi           cortex kadsurae radicis
ba ji tian radix morindae officinalis
bai bian dou semen lablab album
bai fu zi rhizoma typhonii 
bai guo semen ginkgo
bai hua she she cao herba hedyotidis diffusae
bai mao gen rhizoma imperatae
bai qian rhizoma cynanchi stauntonii
bai shao radix paeoniae alba
bai zhu rhizoma atractylodis macrocephalae
bai tou weng radix pulsatillae
bai wei radix cynanchi atrati
bai xian pi cortex dictamni
bai zhi radix angelicae dahuricae
bai bu radix stemonae
bai he bulbus lilii
bai zi ren semen platycladi
ban lan gen radix isatidis 
ban xia  rhizoma pinelliae
ban zhi lian herba scutellariae barbatae
bei sha shen radix glehniae
bian xu  herba polygoni avicularis
bing lang semen arecae
bu gu zhi fructus psoraleae
cang er zi fructus xanthii
cang zhu  rhizoma atractylodis
chai hu radix bupleuri
che qian zi semen plantaginis 
chen xiang lignum aquilariae resinatum
chen pi pericarpium citri reticulatae
chi shao radix paeoniae rubra
chi xiao dou semen phaseoli
chuan bei mu bulbus fritillariae cirrhosae
chuan lian zi fructus toosendan
ba ji tian radix morindae officinalis
bai bian dou semen lablab album
bai dou kou fructus amomi rotundus
bai fu zi rhizoma typhonii 
bai guo semen ginkgo
bai hua she she cao herba hedyotidis diffusae
bai mao gen rhizoma imperatae
bai qian rhizoma cynanchi stauntonii
bai shao radix paeoniae alba
bai zhu rhizoma atractylodis macrocephalae
bai tou weng radix pulsatillae
bai wei radix cynanchi atrati
bai xian pi cortex dictamni
bai zhi radix angelicae dahuricae
bai bu radix stemonae
bai he bulbus lilii
bai zi ren semen platycladi
ban lan gen radix isatidis 
ban xia  rhizoma pinelliae
ban zhi lian herba scutellariae barbatae
bei sha shen radix glehniae
bian xu  herba polygoni avicularis
bing lang semen arecae
bu gu zhi fructus psoraleae
cang er zi fructus xanthii
cang zhu  rhizoma atractylodis
che qian zi semen plantaginis 
chen xiang lignum aquilariae resinatum
chen pi pericarpium citri reticulatae
chi shao radix paeoniae rubra
chi xiao dou semen phaseoli
chuan bei mu bulbus fritillariae cirrhosae
chuan lian zi fructus toosendan
chuan mu tong caulis clematidis armandii
chuan niu xi radix cyathulae 
chuan xiong rhizoma chuanxiong
chun pi cortex ailanthi
da fu pi pericarpium arecae
da huang radix et rhizoma rhei
da qing ye folium isatidis
dan shen radix salviae miltiorrhizae
dan dou chi semen sojae preparatum 
dan zhu ye herba lophatheri
dang gui radix angelicae sinensis
dang shen radix codonopsis
dao ya oryzae fructus germinatus
deng xin cao medulla junci
di fu zi fructus kochiae
di gu pi cortex lycii
di yu radix sanguisorbae
dong gua zi semen benincasae
du huo  radix angelicae pubescentis
e zhu rhizoma curcumae
e bu shi cao herba centipedae
fa ban xia rhizoma pinelliae preparatum
fan xie ye  folium sennae
fang feng  radix saposhnikoviae
fen bi xie rhizoma dioscoreae hypoglaucae
fo shou citri sarcodactylis fructus
fu xiao mai fructus tritici levis
fu zi radix aconiti lateralis preparata
fu pen zi fructus rubi
gan jiang rhizoma zingiberis 
gao ben rhizoma ligustici
ge gen radix puerariae
gou teng ramulus uncariae cum uncis
gou qi zi fructus lycii
gu sui bu rhizoma drynariae
gua lou pi pericarpium trichosanthis
gua lou zi semen trichosanthis
guang huo xiang herba pogostemonis 
gui zhi ramulus cinnamomi
hai jin sha spora lygodii
hai piao xiao os sepiae
hai tong pi cortex erythrinae
he zi fructus chebulae
he huan hua flos albiziae
he huan pi cortex albiziae
he shou wu radix polygoni multiflori
hei zhi ma semen sesami nigrum
hong shen  radix ginseng rubra
hong hua flos carthami
hou po cortex magnoliae officinalis 
hua shi fen pulvis talci
huai hua flos sophorae
huang bai cortex phellodendri
huang jing  rhizoma polygonati
huang lian    rhizoma coptidis
huang qi  radix astragali
huang qin radix scutellariae
huo ma ren fructus cannabis
ji xue teng caulis spatholobi
jiang huang rhizoma curcumae longae
jiang can bombyx batryticatus
jie zi semen sinapis
jin qian cao herba lysimachiae
jin yin hua flos lonicerae
jing jie herba schizonepetae
jie geng radix platycodonis
ju hua flos chrysanthemi
qu mai herba dianthi
jue ming zi semen cassiae
ku shen radix sophorae flavescentis
ku xing ren semen armeniacae amarum 
kun bu thallus laminariae/thallus eckloniae
lai fu zi semen raphani
lian qiao fructus forsythiae
lian zi  semen nelumbinis
long dan radix gentianae 
long gu (sheng) os draconis / fossilia ossis mastodi
long yan rou  arillus longan
lu gen rhizoma phragmitis
lu lu tong fructus liquidambaris
luo shi teng caulis trachelospermi
ma bian cao herba verbenae
mai dong radix ophiopogonis 
mai ya  fructus hordei germinatus
man jing zi fructus viticis 
mo han lian herba ecliptae
mu dan pi cortex moutan
mu li  concha ostreae
mu gua  fructus chaenomelis
mu hu die semen oroxyli
mu xiang radix aucklandiae
nan sha shen  radix adenophorae
niu bang zi  fructus arctii
niu xi radix achyranthis bidentatae
nv zhen zi fructus ligustri lucidi
ou jie nodus nelumbinis rhizomatis
pang da hai semen sterculiae lychnophorae
pi pa ye folium eriobotryae
pu gong ying herba taraxaci
pu huang pollen typhae
qian hu radix peucedani
qian shi semen euryales
qiang huo rhizoma et radix notopterygii
qin jiao radix gentianae macrophyllae
qin pi  cortex fraxini
qing dai indigo naturalis
qing hao herba artemisiae annuae
qing pi pericarpium citri reticulatae viride
qing xiang zi semen celosiae
ren shen radix ginseng
ren dong teng caulis lonicerae
rou cong rong herba cistanches
rou dou kou semen myristicae
rou gui cortex cinnamomi
san leng rhizoma sparganii
san qi radix notoginseng
sang bai pi cortex mori
sang ji sheng herba taxilli
sang ye folium mori
sang zhi ramulus mori
sha yuan zhi semen astragali complanati
sha ren  fructus amomi 
shan yao rhizoma dioscoreae
shan zha fructus crataegi
shan zhu yu fructus corni
she chuang zi fructus cnidii
she gan rhizoma belamcandae
shen qu massa medicata fermentata
sheng ma rhizoma cimicifugae
shi chang pu rhizoma acori tatarinowii
shi gao gypsum fibrosum
shi hu herba dendrobii
shi jue ming concha haliotidis
shi wei  folium pyrrosiae
shou wu teng caulis polygoni multiflori
shu di huang radix rehmanniae preparata
suan zao ren(sheng) semen ziziphi spinosae
suo yang  herba cynomorii
tai zi shen radix pseudostellariae
tao ren semen persicae 
tian dong radix asparagi
tian hua fen radix trichosanthis
tian nan xing rhizoma arisaematis
tian zhu huang concretio silicea bambusae
tu fu ling rhizoma smilacis glabrae
tu mu xiang radix inulae
tu si zi semen cuscutae
wang bu liu xing semen vaccariae
wei ling xian radix clematidis
wu yao radix linderae
wu zhu yu fructus evodiae 
wu jia pi cortex acanthopanacis
wu wei zi fructus schisandrae chinensis
xi xian cao herba siegesbeckiae
xi xin asari radix et rhizoma
xia ku cao spica prunellae
xian he cao herba agrimoniae
xian mao rhizoma curculiginis
xiang fu rhizoma cyperi
xiao hui xiang fructus foeniculi
xu duan radix dipsaci
xuan shen radix scrophulariae
xuan fu hua flos inulae
yan hu suo/yuan hu rhizoma corydalis
ye ju hua chrysanthemi indici flos
yi mu cao herba leonuri 
yi zhi fructus alpiniae oxyphyllae
yi yi ren semen coicis
yin chen herba artemisiae scopariae
yin yang huo herba epimedii
yin chai hu radix stellariae 
yu xing cao herba houttuyniae
yu zhu rhizoma polygonati odorati
yu jin radix curcumae
yu li ren semen pruni
yuan zhi radix polygalae
ze lan herba lycopi
ze xie  rhizoma alismatis 
zhe bei mu bulbus fritillariae thunbergii
zhen zhu mu concha margaritifera 
zhi mu rhizoma anemarrhenae
zhi zi fructus gardeniae 
Εκτύπωση