Τί είναι συμβατικά καί τί βιολογικά προϊόντα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Με τον όρο "βιολογικά" χαρακτηρίζονται τα προϊόντα εκείνα, που παράγονται χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ή άλλων ορμονών. Για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών, στις βιολογικές καλλιέργειες, χρησιμοποιούνται άλλοι ακίνδυνοι οργανισμοί οι οποίοι δρουν παρασιτικά και ελέγχουν τους πληθυσμούς των παθογόνων.

Ένα προϊόν για να είναι βιολογικό πρέπει να πληρεί πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τόσο στο στάδιο της παραγωγής και καλλιέργειας, όσο και στο στάδιο της μεταποίησης και τυποποίησης.
Ο συνεχής έλεγχος αυτών των σταδίων αποτελεί άλλωστε και το βασικό λόγο για την αυξημένη διατροφική ασφάλεια, που προσφέρει το τελικό προϊόν που καταλήγει στο τραπέζι μας.

Κατά τη συμβατική καλλιέργεια γίνεται ανεξέλεγκτη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αναπτύχθηκε, μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο και ξεκίνησε, όταν εμφανίστηκε η επιτακτική ανάγκη, για περισσότερα τρόφιμα, για να τραφεί ο πληθυσμός της γης, που αυξανόταν, με γρήγορους ρυθμούς και ταυτόχρονα είχε αρχίσει η συγκέντρωση των πληθυσμών σε πόλεις, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων.

Λειτουργούσε όταν ο έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων ήταν ανύπαρκτος, η πίεση για καθαρά τρόφιμα, ήταν ελάχιστη και όταν η γνώση γύρω από τους κινδύνους ήταν μικρή.

Ο όρος «συμβατικό» δηλώνει τα προϊόντα, που δημιουργήθηκαν από την εντατική χημική γεωργία.

Τα βιολογικά προϊόντα, υπερέχουν έναντι των συμβατικών καθώς οι καταναλωτές προσανατολίζονται προς μια πιο υγιεινή διατροφή, προστασία του οργανισμού τους αλλά και ενδιαφέρον για το περιβάλλον.

Οι αυστηρές προδιαγραφές κάτω από τις οποίες παράγονται τα βιολογικά συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαθρεπτικής τους αξίας, γεύσης και χρώματος και στη μείωση των βλαπτικών ουσιών.
Στα συμβατικά προστίθενται συντηρητικά τα οποία απουσιάζουν από τα βιολογικά, τα οποία με τη σειρά τους περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες.

Για να επιτευχθεί η βιολογική γεωργία πρέπει να εξασφαλιστεί η ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση και των επιπτώσεων της στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί όσο πιο φυσικά γίνεται.

Εκτύπωση