Οπως είναι γνωστό οι τιμές τών Μπαχαρικών διαφορφώνονται χρηματιστηριακά με συνεχείς μεταβολές τόσο σέ μειώσεις όσο και σέ αυξήσεις , λὀγω τής υπερπροσφοράς η της ελλειψης επαρκών ποσοτήτων των προϊόντων, γιά διαφόρους λόγους οπως , καιρικές συνθήκες, αλλαγή στρατηγικής τών παραγωγών, ισοτιμίες νομισμάτων, πολιτική αστάθεια στήν χώρας παραγωγής, αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς κ.α.

Λαμβάνοντας υπ' οψιν τήν συνεχή ροή προϊόντων με αγορές και πωλήσεις, η έκδοση μακροχρονίων τιμοκαταλόγων χονδρικής ειναι αδύνατη.


Στήν συνεχή προσπάθειά μας η εταιρεία μας να παραμένει ενας σύγχρονος οργανισμός , ανταγωνιστική στο επίπεδο των τιμών, με αρίστη ποιότητα προϊόντων, και συνεχή παρακαταθήκη των εμπορευμάτων της πρός όφελος των πελατών της και της ευρωστίας τής ίδιας τής επιχείρησης, οι τιμές διαμορφώνονται καθημερινά και κατόπιν επικοινωνίας.