ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ:   Αρχική σελίδα > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Επεξηγήσεις > Αζωτούχες ενώσεις


Αζωτούχες ενώσεις

ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Σ’ αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται ενώσεις με διαφορετική δομή και δράση. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ενώσεων είναι ότι ο βασικός ανθρακικός σκελετός τους ή και το Ν προέρχονται κυρίως από αμινοξέα. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις οι πρόδρομες ενώσεις, μόρια του πρωτογενούς μεταβολισμού, είναι διαφορετικής δομής από τα αμινοξέα ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο ανθρακικός σκελετός προέρχεται από τις βιοσυνθετικές οδούς των τερπενίων.

Στα φυσικά τους ενδιαιτήματα τα φυτά υποβάλλονται σε συχνές προσβολές από φυτοφάγους και παθογόνους οργανισμούς. Οι μηχανισμοί προστασίας που έχουν αναπτύξει έναντι βιοτικών παραγόντων καταπόνησης περιλαμβάνουν πληθώρα ενώσεων όπως φαινολικά και τερπένια, αλλά και ορισμένες αζωτούχες ενώσεις, οι οποίες απαντώνται σε περιορισμένο αριθμό φυτικών ειδών.

Παραδείγματα αζωτούχων δευτερογενών μεταβολιτών αποτελούν τα αλκαλοειδή, τα κυανογόνα γλυκοσίδια, τα θειογλυκοσίδια, αμίνες και τα μη πρωτεϊνικά αμινοξέα οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της τοξικότητάς τους για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων. Η βιοσύνθεση αζωτούχων δευτερογενών μεταβολιτών πραγματοποιείται κυρίως μέσω αμινοξέων. Οι μεταβολίτες αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικές εφαρμογές (π.χ. στη παρασκευή φαρμάκων, στην κοσμητολογία, στη γεωργία και στη βιομηχανία τροφίμων, κ.ά.).

1.    Αλκαλοειδή
Είναι μία ομάδα αμυντικών μορίων με τοξική δράση έναντι ζωικών οργανισμών. Επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα λόγω της ικανότητας τους να προσδένονται σε θέσεις νευροδιαβιβαστών. Για το λόγο αυτό μερικές από αυτές (μορφίνη, εφεδρίνη) χρησιμοποιούνται σε χαμηλή δοσολογία σε φάρμακα ενώ άλλες (καφεΐνη) ως καταπραϋντικά ή διεγερτικά. Ωστόσο η υψηλή συγκέντρωση ορισμένων αλκαλοειδών (στρυχνίνη, σολανίνη, κωνειίνη) αποτελούν ισχυρά δηλητήρια.

2.    Κυανογόνα γλυκοσίδια και θειογλυκοζίτες
Τα κυανογόνα γλυκοσίδια αφορούν δευτερογενείς μεταβολίτες οι οποίοι ενισχύουν το αμυντικό οπλοστάσιο ορισμένων φυτών. Απαντώνται κυρίως σε ψυχανθή, καθώς και μέλη των οικογενειών Rosaceae, Gramineae, Araceae. Πρόκειται για αζωτούχες ενώσεις των οποίων το μόριο συνδέεται με ένα σάκχαρο. Υπό κανονικές συνθήκες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη τοξικότητα. Ωστόσο σε περίπτωση τραυματισμού του ιστού που τα περιέχει, διασπώνται από κατάλληλα υδρολυτικά ένζυμα τα οποία στον άθικτο ιστό εντοπίζονται σε διαφορετικά υποκυτταρικά διαμερίσματα ή κύτταρα, παράγοντας προϊόντα διάσπασης ορισμένα από τα οποία είναι εξαιρετικά τοξικά (π.χ. ρίζα κυανίου).

3.    Μη πρωτεϊνικά αμινοξέα:
Οι βασικές δομικές μονάδες των πρωτεϊνών είναι τα αμινοξέα. Τα αμινοξέα τα διακρίνουμε στα πρωτεϊνικά αμινοξέα και στα μη πρωτεϊνικά αμινοξέα, τα πρώτα συμμετέχουν στη σύνθεση πρωτεϊνών ενώ τα δεύτερα τα συναντάμε μόνο σε ελεύθερες μορφές. Τα κυριότερα είναι β-αλανίνη (παντοθενικό οξύ), κιτρουλλίνη (κύκλος της ουρίας), ορνιθίνη (κύκλος της ουρίας), γ-αμινο-βουτυρικό οξύ (GABA, νευροδιαβιβαστής), D-αλανίνη (κυτταρικό τοίχωμα), D-σερίνη. 4-υδροξυ-προλίνη, 5-υδροξυ-λυσίνη.

4.    Αμίνες:
Οι αμίνες είναι οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με μία τουλάχιστον αμινομάδα, δηλαδή -NH2 ή -NH- ή >Ν-, ως κύρια χαρακτηριστική ομάδα. Η αμινομάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχονται από την αντικατάσταση ενός τουλάχιστον ατόμου υδρογόνου αμμωνίας από ένα τουλάχιστον υδροκαρβύλιο (ή υποκατεστημένο παράγωγό του με χαρακτηριστικές ομάδες «κατώτερες» από την αμινομάδα). Ανάλογα με τον αριθμό των υδρογόνων της αμμωνίας που έχουν αντικατασταθεί από υδροκαρβύλια οι αμίνες διακρίνονται σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς. Οι αμίνες συναντώνται σε πολλές βιολογικές λειτουργίες. Μία μεγάλη κατηγορία νευροδιαβιβαστών είναι αμίνες και είναι γνωστές ως κατεχολαμίνες. Χαρακτηριστική ένωση αυτής της κατηγορίας είναι η αδρεναλίνη. Πολλές αμίνες έχουν εθιστική δράση στους οργανισμούς και μία μεγάλη κατηγορία τέτοιων ενώσεων αποτελούν ναρκωτικές ουσίες, όπως η αμφεταμίνη. Λόγω της έντονης δράσης τους στον οργανισμό κάποιες χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικές ουσίες, ως ηρεμιστικά ή αντιαλλεργιογόνα.
Εκτύπωση

" Η εταιρεία μας απευθύνεται κυρίως στο χονδρεμπόριο, στούς συσκευαστές, στους μεταποιητές, στην βιομηχανία τροφίμων και ασφαλώς στα καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα "...