Σεντέλα ασιάτικα ( Gotu cola carrier oil )

Σεντέλα ασιάτικα ( Gotu cola  carrier oil )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση