Πορτουλάκα φυτό ( Portulaca oleracea herba conc ) ( Purslane herb cut )

Πορτουλάκα φυτό ( Portulaca oleracea herba conc ) ( Purslane herb cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση