Πολύγαλα φυτό ( Polygalae vulg herba conc ) ( Bitter milk wort cut )

Πολύγαλα (Polygalae vulg) Πολυετές φυτό, ύψους 0,10-0,30 μ., απαντώμενο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Η ονομασία προέρχεται από τις λέξεις πολύς και γάλα λόγω του ότι το φυτό τρώγεται από τις αγελάδες και τα άλλα γαλακτοπαραγωγά ζώα. Τον παλιό καιρό δεν φαίνεται να ήταν γνωστό, διότι το πολύγαλον του Διοσκουρίδη, Polygala του Πλινίου και Sibthorp του Fraas, τα συνδέουν με το P. Vennlosa και στο οποίο αποδίδουν καθαρτικές ιδιότητες.
Έχει βλαστούς όρθιους, φύλλα ωοειδή και άνθη λευκά, ρόδινα ή κυανά, εμφανιζόμενα κατά τα μέσα της ανοίξεως. Οι φαρμακευτικές του ιδιότητες εντοπίζονται, κυρίως, στη ρίζα και δευτερευόντως στα άνθη και τα φύλλα. Έχει ιδιότητες εν γένει διουρητικές, χρησιμοποιείται όμως με επιτυχία και εναντίον της οξείας και χρόνιας βρογχίτιδας. Συνήθως χρησιμοποιείται ολόκληρο το φυτό ανθισμένο και συλλέγεται στα μέσα της ανοίξεως.

Σημείωση: Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
 
Εκτύπωση