Πισκίδια φλοιός ( Piscidia Piscipula ) ( Jamaican Dogwood )

Πισκίδια φλοιός ( Piscidia Piscipula ) ( Jamaican Dogwood )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση