Πιλοσσέλα φυτό ( Hieracium Piloselae herba conc ) ( Hawkweed, Pilosela herb cut )

Πιλοσσέλα φυτό ( Hieracium Piloselae herba conc ) ( Hawkweed, Pilosela herb cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση