Παιωνία ρίζα ( Paeonia suffruticosa radix conc ) ( Peony-paeony-paeonia root cut )

Παιωνία ρίζα ( Paeonia suffruticosa radix conc ) ( Peony-paeony-paeonia root cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση