Ορτανσία ρίζα ( Hydrangea macrophylla radix conc ) ( Hortensia root cut )

Ορτανσία ρίζα ( Hydrangea  macrophylla radix conc ) ( Hortensia root cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση