Ξανθόξυλο φλοιός ( Zanthoxylum- xanthoxylum- kauaense cortex conc ) ( Prickly-ash- Hercules' Club- bark cut )

Ξανθόξυλο φλοιός ( Zanthoxylum- xanthoxylum-  kauaense cortex conc ) ( Prickly-ash- Hercules' Club- bark cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση