Κρεμέζι καρποί ( Coccionellae grisea tot ) ( Coccineal whole )

Κρεμέζι καρποί ( Coccionellae grisea tot ) ( Coccineal whole )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση