Κοκκοράκι φυτό ( Plantago coronopus herba conc ) ( Back's horn plantain leaves cut )

Κοκκοράκι φυτό ( Plantago coronopus herba conc ) ( Back's horn plantain leaves cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση