Κινγχόνα-Κίνα- φλοιός ( Chinae cortex conc ) ( Chinchona bark cut )

Κινγχόνα-Κίνα- φλοιός ( Chinae cortex conc ) ( Chinchona bark cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση