Κηκίδια καρποί ( Quersus semen tot ) ( Oak seeds whole )

Κηκίδια καρποί ( Quersus semen tot ) ( Oak seeds whole )
Σημείωση: Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση