Κερασιών κουκούτσια ( Prunus cerasus semen ) ( Cherry tree kernel )

Κερασιών κουκούτσια ( Prunus cerasus semen ) ( Cherry tree kernel )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση