Κέλλα-Αμμι βισνάγκα-καρποί ( Ammi visnagae fructus tot ) ( Khella fruits )

Κέλλα-Αμμι βισνάγκα-καρποί ( Ammi visnagae fructus tot ) ( Khella fruits )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση