Κεδροκούκουτσα κόκκινα ( Juniperus asheii fructus ) ( Red berry juniper )

Κεδροκούκουτσα κόκκινα ( Juniperus asheii fructus ) ( Red berry juniper )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση