Κασκάρα σαγκράτα φλοιός ( Cascarae sagratae cortex conc ) ( Cascara sagrata bark cut )

Κασκάρα σαγκράτα φλοιός ( Cascarae sagratae cortex conc ) ( Cascara sagrata bark cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση