Κάρδος φυτό ( Cardui benedict herba conc ) ( Blessed thistle herb cut )

Κάρδος φυτό ( Cardui benedict herba conc ) ( Blessed thistle herb cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση