Κάβα- κάβα ρίζα ( Piper methisticum radix conc ) ( Kava kava root cut )

Κάβα- κάβα ρίζα ( Piper methisticum radix conc ) ( Kava kava root cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση