Γναφάλιο άνθη ( Pedis cati flores tot ) ( Gnaphalium flores whole )

Γναφάλιο άνθη ( Pedis cati flores tot ) ( Gnaphalium flores whole )

Σημείωση: Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση