Ασπάραγος ρίζα ( Asparagi radix conc ) ( Asparagus root cut )

asparagus_officinalis0bΑσπάραγος ρίζα ( Asparagi radix conc ) ( Asparagus root cut )


Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση