Ανγκοστούρα ρίζα ( Angosturae cortex conc ) ( Angostura bark cut )

Ανγκοστούρα ρίζα ( Angosturae cortex conc ) ( Angostura bark cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση