Πιπέρι κόκκινο τσίλλυ εξτρα Α Κίνας ( Capsicum frut ) ( Paprica hot chilly extra )


chili-powder
Πιπέρι κόκκινο τσίλλυ εξτρα Α Κίνας ( Capsicum frut ) ( Paprica hot chilly extra )
Εκτύπωση