Χαυλιτζάνι ρίζα ( Galangae radix conc ) ( Galangal root cut )


galanga

Χαυλιτζάνι ρίζα ( Galangae radix conc ) ( Galangal root cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση