Χάβα τζίβα ρίζωμα ( Alcanna tinctorum radix conc ) ( Xava civa )

Χάβα τζίβα ρίζωμα ( Alcanna tinctorum radix conc ) (  Xava civa )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση