Τανατσέτο φυτό ( Tanaceti herba conc ) ( Tansy herb cut )

Τανατσέτο φυτό ( Tanaceti herba conc ) ( Tansy herb cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση