Σφερδούκλι ρίζα ( Asphodel root cut ) ( Dafodil root cut )

Σφερδούκλι ρίζα ( Asphodel root cut ) ( Dafodil root cut )

Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση