Ευφραζία φυτό ( Euphrasiae herba conc ) ( Eyebright herb cut )

Ευφραζία φυτό ( Euphrasiae herba conc ) ( Eyebright herb cut )


Σημείωση: Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση