Ερίγκερον φυτό ( Erigeron herba conc ) ( Small cane herb cut )

Ερίγκερον φυτό ( Erigeron herba conc ) ( Small cane herb cut )


Σημείωση: Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση