Ελλέβορος ρίζα ( Hellebori nigri rhizoma conc ) ( Christmas root cut )

Ελλέβορος ρίζα ( Hellebori nigri rhizoma conc ) ( Christmas root cut )


Σημείωση: Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση