Ελιά ρίζα ( Oleae europ radix conc ) ( Olive tree root cut )

Ελιά ρίζα ( Oleae europ radix conc ) ( Olive tree root cut )


Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση