Έλατο φλοιός ( Abies cortex conc ) ( Fir tree bark cut )

Έλατο φλοιός ( Abies cortex conc ) ( Fir tree bark cut )


Σημείωση: Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση