Γκριντέλια φυτό ( Grindeliae herba conc ) ( Yellow tarweed herb cut )

Γκριντέλια φυτό ( Grindeliae herba conc ) ( Yellow tarweed herb cut )    


Σημείωση:
Η ως άνω παρουσίαση του φυτού, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή. Η συμβουλή ειδικού κρίνεται απαραίτητη πριν από την χρήση του φυτού.
Εκτύπωση