Αγαπητοί συνεργάτες,
 
Έπειτα από 26 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης πορείας, οι δύο συνέταιροι Αλεξόπουλος Αλέξανδρος και Αποστολόπουλος Δημήτριος αποφασίζουν από κοινού την αναδόμηση της υπάρχουσας επιχείρησης, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και τις αλλαγές των συνθηκών.

Για τους παραπάνω λόγους, έχουν δημιουργηθεί δύο εταιρείες στις οποίες έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε από τις 27/08/2018.

Tettix Α.Ε.Β.Ε.
(ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
www.tettixsa.com
2102475403


ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΕ
(ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
www.alexopoulosbaharika.gr
2105582087

Σας ευχαριστούμε θερμά για την έως τώρα συνεργασία μας.

 


Εξαγωγές

alt
 
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ έχοντας αποκτήσει μιά τεράστια δυναμική σε ανθρώπινο δυναμικό, μηχανήματα , καί διαρκή αποθέματα σε μεγάλες ποσότητες, αρχισε νά  δραστηριοποιείται στις εξαγωγές των προϊόντων της ( Βότανα -Μπαχαρικά )   σε χώρες της Ευρώπης, Βορείου Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας κ.α.


  Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων , η αριστη ποιότητα,  αλλά  και η συνεχής παρακαταθήκη αποτελούν πλεονέκτημα το οποίο έχουμε σκοπό να αξιοποιήσουμε όσο τό δυνατό περισσότερο.

  Γιά τόν λόγο  αυτό απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, μεταποιητικές η εμπορικές με εξαγωγικό χαρακτήρα, σε επιχειρήσεις λιανικής που προσβλέπουν με διαφόρους τρόπους τίς αγορές του εξωτερικού, αλλά και σε  αντιπροσώπους που έχουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας  ώστε σε συνεργασία, και μέ δημιουργικές ιδέες  να τα προωθήσουμε  στίς  αγορές  του εξωτερικού.
 
Θεωρούμε καθήκον μας, εμείς πρώτοι να φροντίζουμε να παρέχουμε αριστες υπηρεσίες γιά τήν ενισχυση τής συνεργασίας ,νά φροντίζουμε   για την καλύτερη δυνατή μεταφορά των προϊόντων μας σε συσκευασία καί με τις προδιαγραφές που ζητά ο πελάτης, και σε πολύ σύντομο χρόνο από την εντολή που λαμβάνεται.  
       
Εκτύπωση